אישור הסדר פשרה | 49939-10-2020 | זול ובגדול בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –49939-10-2020
הצדדים – שושנה כהן נ' זול ובגדול בע"מ

תאריך- 31.1.2023

תקציר – ביום 31.1.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור הסדר פשרה בין שושנה כהן לבין זול ובגדול בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד אסף גל

ב"כ המשיבה- עו"ד יוסף וקנין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון