אישור הסדר פשרה | 23505-09-21 |חג'בי נגד מרכזי מזון אמבר בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 23505-09-21
הצדדים –חג'בי נגד מרכזי מזון אמבר בע"מ

תאריך החלטה- 3.1.23

תקציר – בתאריך 3.1.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור הסדר פשרה בין חג'בי לבין מרכזי מזון אמבר בע"מ

ב"כ המבקש- עו"ד גיל רון, עו"ד תמי שניידר

ב"כ המשיבה – משרד עו"ד ארנון, תדמור-לוי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות חיפה

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון