אישור הסדר פשרה | 54891-12-18 | שטראוס מים בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 54891-12-18
הצדדים – עופר אהרוני נ' שטראוס מים בע"מ

תקציר – לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר הפשרה בין עופר אהרוני לבין שטראוס מים בע"מ

ב"כ המבקש- עו"ד שוקי אליוביץ
ב"כ המשיבה- עו"ד חיים פרוכטר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון