אישור הסדר פשרה | 40308-01-22 |רשת קלית יבגי

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 40308-01-22
הצדדים –אברהם רחימי נגד רשת קלית יבגי

תאריך הגשה- 2.1.2023

תקציר – ביום 2.1.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין אברהם רחימי לבין רשת קלית יבגי

ב"כ המבקש- עו"ד עדיאל דהן, עו"ד יוסף בן דויד

ב"כ המשיבות- עו"ד אסף שובינסקי, עו"ד חן שמרת

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון