אישור הסדר פשרה | 52102-06-21 | ביטוסי בע"מ

הודעה בדבר אישור תביעה ייצוגית

ת"צ –52102-06-21
הצדדים – רן אילני נ' ביטוסי בע"מ

תאריך- 22.1.2023

תקציר – ביום 22.1.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את ניהולה של התביעה בין רן אילני לבין ביטוסי בע"מ כייצוגית

ב"כ המבקש – עו"ד דוד מזרחי

ב"כ המשיבה- עו"ד טל רון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון