אישור הסדר פשרה | 3807-11-18 | הוט מובייל בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 3807-11-18

הצדדים –  יעל סמואל נ' חברת הוט מובייל בע"מ


תקציר –  הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין  יעל סמואל נ' חברת הוט מובייל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד חני קלעי ועו"ד יוקי שמש

ב"כ המשיבה- משרד עורכי דין פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ


נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון