מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים | הסכמי פשרה בישראל - Part 35

מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים

הסכם פשרה | פרטנר

הסכם פשרה | פרטנר

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה   ת"צ – 38577-05-14 הצדדים – גנסין ני 012 סמייל טלקום בע"מ וחברת פרטנר תקשורת בע"מ תאריך פרסום – 3.4.2022 תקציר – נטען כי המשיבות באמצעות משווקים מורשים מטעמו, יצרו קשר טלפוני עם לקוחות פוטנציאליים; הציעו הצעות שיווקיות שונות, וזאת באופן העולה כדי הטרדה, כאשר נטען שגם כשהנמענים ביקשו מנציגי המכירות להסיר נתוניהם ממאגר הלקוחות הפוטנציאליים, הם נענו בסירוב והמשיכו לקבל שיחות מטרידות. ב"כ המבקש – אמיר ישראלי, עו״ד ב"כ המשיבה – אריאלה אבלוב, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | נגה גלידות

הסדר פשרה | נגה גלידות

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ – 57436-12-21 הצדדים –  יונתן זיו נ׳ נגה גלידות תאריך פרסום – 3.4.2022 תקציר – עניינה של בקשת האישור הוא בהחזרה שקטה שביצעה נגה בשלגונים אותם היא מייבאת מאירופה, עקב חשש שמצוי בהם רכיב הנקרא אתילן אוקסיד, לטענת המבקש, היה על המשיבה להודיע על חשש זה לכל ציבור הצרכנים ולאפשר להם להחליט האם ברצונם לרכוש את המוצרים ולא להסתפק ביידוע משרד הבריאות וביצוע איסוף ״שקט״ של המוצרים. ב"כ המבקש – עו״ד, ירון פרמינגר ב"כ המשיבה – עו״ד, עמית עידו המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסכם פשרה | רדיו 103

הסכם פשרה | רדיו 103

הודעה לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006  ת"צ – 16620-09-19 הצדדים – בן פורת ואח' ני רדיו ללא הפסקה תאריך פרסום – 23.2.2022 תקציר – לטענת המבקש, המשיבה שלחה דברי פרסומת למשתמשים שנרשמו באמצעות חשבון הפייסבוק שלהם לשירותיה וזאת מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת לקבלת מסרים פרסומיים כנדרש, המשיבה לא עמדה בדרישה הצורנית הקבועה בחוק התקשורת, לפיה המילה ״פרסומת״ תופיע  בכותרת כל דבר פרסומת שנשלח באמצעות הדוא״ל ב"כ המבקש – עוה"ד לירון פרמינגר ב"כ המשיבה – עוה"ד שרון קלינמן המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון מעריב נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון  

הסדר פשרה | איילון חברה לביטוח

הסדר פשרה | איילון חברה לביטוח

הודעה בדבר הסדר פשרה  ת"צ – 55177-05-15 הצדדים – גלעד הלר נ' איילון חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום – 22.3.22 תקציר – טענת התובענה בדבר חובתה של איילון לשלם את רכיב המע"מ למבוטחים ולצדדים שלישיים, בכל סוגי פוליסות ביטוח הרכוש (מבנה ורכב), גם כאשר במועד תשלום תגמולי הביטוח הנזק טרם תוקן. ב"כ המבקש – מיכאל בך, עו"ד, רון לדרמן, עו"ד ב"כ המשיבה – תמי גרינברג, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
הסכם פשרה | מרכנתיל דיסקונט

הסכם פשרה | מרכנתיל דיסקונט

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית ת"צ – 12886-08-17 הצדדים – דן תפעול ושירותים לוגיסטים בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ תאריך פרסום – 27.2.2022 תקציר –  בטענה כי בנק מרכנתיל דיסקונט גבה "עמלת עריכת מסמכים" בגין חידוש או הארכת תוקפה של ערבות בנקאית כאשר במסגרת החידוש או ההארכה, קטן סכום הערבות, לטענת המבקשת- לאור הוראות הדין והוראות "תעריפון עסק גדול" אסור היה לבנק לגבות את עמלת עריכת המסמכים מאחר שיש איסור על הבנק לגבות עמלות שלא בהתאם לתעריפונים המפורסמים. ב"כ המבקש – עו"ד גרא פולנר ב"כ המשיבה – עוה"ד אהוד ארצי, רן פלדמן ותום דרמן המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון כלכליסט נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , כלכליסט ,
הסדר פשרה | עיריית תל אביב-יפו

הסדר פשרה | עיריית תל אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית  ת"צ – 21961-03-20 הצדדים – שחר דייויס ואח' נ' עיריית תל אביב-יפו תאריך פרסום – 27.2.2022 תקציר – בטענה כי שותפים (שאינם בני זוג רשומים) המחזיקים יחד בנכס/ים בתחומי העיר תל אביב-יפו וחייבים בגינם בארנונה, ושילמו למשיבה הוצאות אכיפה בסכום העולה על הסכום המרבי שניתן לגבות בעקבות משלוח דרישה ראשונה בכתב, כקבוע בתקנות המסים ב"כ המבקשים –  עוה"ד צבי פשדצקי ב"כ המשיבה – עוה״ד דורית קרני המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , ישראל היום ,
הסכם פשרה | סנו

הסכם פשרה | סנו

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה  ת"צ – 59339-02-20 הצדדים – גיל דורון נ׳ סנו מפעלי ברונוס בע״מ תאריך פרסום – 9.3.2022 תקציר – המבקש טען בבקשה כי המשיבה משווקת את המוצרים תוך הטעיה מכוונת של הצרכן לענין אופן השימוש בפקק המידה ונפת הנוזל הנמדד ב"כ המבקש – עו״ד, בני כהן   ב"כ המשיבה – עו"ד, מנחם אברמוביץ המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תובענה ייצוגית | נתיב 2

תובענה ייצוגית | נתיב 2

הודעה בדבר פסק דין המאשר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית  ת"צ – 19958-04-20 הצדדים – Michael Balbaguen נ' נתיב 2 בע"מ תאריך פרסום – 13.2.2022 תקציר – בטענה כי עבור כל עובדי הנתבעת הזרים לא הופרשו עבורם הפרשות פנסיוניות כדין בגין 6 החודשים הראשונים לעבודתם, זאת בניגוד לתקנות ב"כ המבקש –  יצחק הורוביץ, עו"ד ב"כ המשיבה – אילן וינדר, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון:
הסדר פשרה | הוט מובייל

הסדר פשרה | הוט מובייל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה   ת"צ – 25766-01-19 הצדדים – מאור בשן נ׳ הוט מובייל בע״מ תאריך פרסום – 7.3.2022 תקציר – נטען כי המשיבה שולחת הודעות בעלות תוכן פרסומי (אשר אינן דומות למוצר או לשירות שנרכש ממנה לנמענים אשר לא נתנו | הסכמה מפורשת לקבלם, וזאת בניגוד לדין; עוד טוען המבקש, כי דברי הפרסומת אינם עומדים בדרישות הקבועות בדין באשר למבנה שלהם, וכן כי הודעות המסרון (SMS) כוללות משלוח של הודעת בקשת הסרה מרשימת התפוצה שלא באמצעות ״הודעת השב״, בניגוד להוראות הדין ב"כ המבקש – ב"כ המשיבה – המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | טבע תעשיות

הסדר פשרה | טבע תעשיות

הודעת סיכום על קנס והסדר פשרה מוצע לתובענה הייצוגית בית משפט מחוזי של ארצות הברית מחוז קונטיקט ת"צ – (cv-00558 (SRU הצדדים –רוכשים ומקבלים של מניות טבע ADS נ׳ טבע תעשיות Teva Pharmaceutical Industries Ltd תאריך פרסום – 23.2.2022 תקציר- נציגי הקבוצה טוענים כי הנתבעים ביצעו מצגי שווא והשמטות מהותיים בנוגע לפעילות העסקית והביצועים הפיננסיים של טבע. נציגי הקבוצה טוענים עוד כי כאשר האמת בנוגע למצגי השווא וההשמטות מצד הנתבעים הלכה ונחשפה, הוסרה האינפלציה המלאכותית ממחירי ניירות הערך של טבע, באופן שפגע בקבוצת ההסדר. ב"כ המבקש –Kasowitz Benson Torres LLP ב"כ המשיבה – Bleichmar Fonti & Auld LLP המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,