מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים | הסכמי פשרה בישראל - Part 47

מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים

הסכם פשרה | מפעלי תחנות

הסכם פשרה | מפעלי תחנות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה   ת"צ – 16344-09-21 הצדדים – קורנובסקי נ' מפעלי תחנות בע"מ תאריך פרסום – 3.3.2022 תקציר –  נטען כי סעיף ההצמדה למדד תשומות הבניה בחוזי המכר של המשיבה עם לקוחותיה, נוסח באופן פסול. הסעיף קובע כי תשלומים שישולמו למשיבה בימים 5 עד ה-15 לחודש, יוצמדו למדד עתידי, שיפורסם לאחר התשלום בפועל (ב-15 לחודש). נטען כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, יש לבטלו ולהשיב סכומים שגבתה המשיבה ביתר מחברי הקבוצה. הבקשה לאישור כללה עילות נוספות, בדיני חוזים, עוולת הרשלנות ועשיית עושר ולא במשפט. ב"כ המבקש – מיכאל פטרמן, עו״ד ב"כ המשיבה – אורי ברימר, עו״ד   המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | מוצרי מעברות

הסדר פשרה | מוצרי מעברות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ – 28116-06-19 הצדדים –  דגן נ' מוצרי מעברות בע"מ ואח' תאריך פרסום – 6.3.2022 תקציר – בבקשת האישור נטען כי המשיבות שיווקו ומכרו ארבעה מוצרים, כשעליהם הכיתוב״מחיר מיוחד״, תוך יצירת מצגי שווא של ״מכירה מיוחדת", ללא קיום דרישות הדין בעניין ושמדובר היה במחירים רגילים של המוצרים, שכן שבפועל לא משווקות במקביל פחיות בודדות הזהות לאלו שבמוצרים ועל כן אין המדובר בהטבה. ב"כ המבקשת – שרון ענבר פדלון, עו"ד טלי לופו, ב"כ המשיבות – עו״ד יעל שהם, עו"ד, יניב סטל, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
הסדר פשרה | הכשרה חברה לביטוח

הסדר פשרה | הכשרה חברה לביטוח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק-דין ת"צ – 52691-05-17 הצדדים – שחר פרל נ׳ הכשרה חברה לביטוח בע״מ תאריך פרסום – 9.1.2022 תקציר – טענת המבקש, כי בפוליסות לביטוח מקיף לרכב מסחרי או לרכב שמשקלו מעל 3.5 טון, חלק מן הנזק המבוטח הוא ירידת ערך שנגרמה לכלי הרכב כתוצאה ממקרה הביטוח, אך המשיבה אינה משלמת תגמולי ביטוח בגין ירידת ערך ב"כ המבקשת – עו״ד, עידן איידן ב"כ המשיבה – עו״ד, רועי פדל המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | עיריית יקנעם

הסכם פשרה | עיריית יקנעם

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006  ת"צ – 46695-05-21 הצדדים – מר איציק ארביב נ׳ עיריית יקנעם תאריך פרסום – 9.1.2022 תקציר – בטענת המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד ב"כ המשיבה – נופר בן ארוש, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , מעריב ,
תביעה ייצוגית | מדי לינק

תביעה ייצוגית | מדי לינק

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ – 38553-05-20 הצדדים – אלינור מנו נ׳ מדי לינק פארם בע״מ תאריך פרסום – 9.1.2022 תקציר – עניינה של התובענה בטענת המבקשת לפיה המשיבה הפרה את הוראות הדין במכירתה באתר האינטרנט המקוון שהיא מפעילה מוצרים שונים ללא ציון מחירם ליחידת מידה. ב"כ המבקש – עוה״ד, מאור בן דוד ב"כ המשיבה –עוה״ד, יניב סטל המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , מעריב ,
הסכם פשרה | ויטוריו דיוואני

הסכם פשרה | ויטוריו דיוואני

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית  ת"צ – 42315-06-19 הצדדים – ד״ר דוד ביטון נ׳ חברת ויטוריו דיוואני בע״מ תאריך פרסום – 2.1.2022 תקציר – עניינה של התביעה הייצוגית בטענת המבקש כי המשיבה הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בכך ששלחה מסרון פרסומי לנמענים אשר לא נתנו הסכמתם לכך. ב"כ המבקש – לירון פרמינגר, עו״ד ב"כ המשיבה – בן שלום, עו״ד רוית גולדפרב, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | רמי לוי

הסדר פשרה | רמי לוי

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית ת"צ – 44163-03-21 הצדדים – יצחק נ' רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ תאריך פרסום – 30.12.2021 תקציר – בטענה כי המשיבה מציגה בשילוט מדפים מוצרים כגבינה הגם שאינם ראויים להיקרא ״גבינה״ בהתאם לתקנות איכות המזון ב"כ המבקש – גיא אלון, עו״ד, ב"כ המשיבה – רונית סיטון, עו״ד  המודעה פורסמה בעיתון גלובסבעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תביעה ייצוגית | ויקטורי

תביעה ייצוגית | ויקטורי

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה ת"צ – 7342-05-18 הצדדים – יהודה ברנס נ' א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע״מ תאריך פרסום – 8.2.2022 תקציר – טענת התובענה בכל שהמשיבה מכרה מוצרים לפי משקל (עליהם לא צוין משקל נטו) בסניפיה, וחייבה את לקוחותיה בתשלום מלא או חלקי עבור משקל האריזה בה נארז המוצר ב"כ המבקש – דיקלה ברנס, עו״ד ב"כ המשיבה – נופר טל, עו"ד   המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
הסדר פשרה | בוסקילה דבורה

הסדר פשרה | בוסקילה דבורה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין ת"צ – 39127-01-21 הצדדים – יעקב דביר נ' בוסקילה דבורה תאריך פרסום – 22.02.2022 תקציר –  בטענה כי המשיבה מכרה ללקוחותיה מוצרי מאפה הנמכרים לפי משקל, שנארזו ע״י אריזות לצרכנים, בלי שמשקל האריזה הופחת ממשקל המוצרים שנרכשו, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ב"כ המבקש – עוה"ד עופר ורד ב"כ המשיבה – עוה"ד יעל גת המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
הסכם פשרה | יוניברסל מוטורוס

הסכם פשרה | יוניברסל מוטורוס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית ת"צ – 23670-06-16 הצדדים – אבו צעלוק פארס נ׳ קרדן רכב בע״מ תאריך פרסום – 22.02.2022 תקציר – הבקשה לאישור עוסקת בשאלת זכאותם של חברי הקבוצה לביטוח פנסיוני בשיעור של 5% משכר היסוד החודשי שלהם החל מיום עבודתם הראשון בחברה, ובשאלת זכאותם לפיצוי בגין ימי בחירה. ב"כ המבקש – עוה"ד משה וקרט, עוה״ד רונן בן צבי ב"כ המשיבה – עו"ד אלון נוי, עו״ד מאור וייס המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,