מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים | הסכמי פשרה בישראל - Part 41

מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים

הסכם פשרה | סנו

הסכם פשרה | סנו

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה  ת"צ – 59339-02-20 הצדדים – גיל דורון נ׳ סנו מפעלי ברונוס בע״מ תאריך פרסום – 9.3.2022 תקציר – המבקש טען בבקשה כי המשיבה משווקת את המוצרים תוך הטעיה מכוונת של הצרכן לענין אופן השימוש בפקק המידה ונפת הנוזל הנמדד ב"כ המבקש – עו״ד, בני כהן   ב"כ המשיבה – עו"ד, מנחם אברמוביץ המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תובענה ייצוגית | נתיב 2

תובענה ייצוגית | נתיב 2

הודעה בדבר פסק דין המאשר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית  ת"צ – 19958-04-20 הצדדים – Michael Balbaguen נ' נתיב 2 בע"מ תאריך פרסום – 13.2.2022 תקציר – בטענה כי עבור כל עובדי הנתבעת הזרים לא הופרשו עבורם הפרשות פנסיוניות כדין בגין 6 החודשים הראשונים לעבודתם, זאת בניגוד לתקנות ב"כ המבקש –  יצחק הורוביץ, עו"ד ב"כ המשיבה – אילן וינדר, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון:
הסדר פשרה | הוט מובייל

הסדר פשרה | הוט מובייל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה   ת"צ – 25766-01-19 הצדדים – מאור בשן נ׳ הוט מובייל בע״מ תאריך פרסום – 7.3.2022 תקציר – נטען כי המשיבה שולחת הודעות בעלות תוכן פרסומי (אשר אינן דומות למוצר או לשירות שנרכש ממנה לנמענים אשר לא נתנו | הסכמה מפורשת לקבלם, וזאת בניגוד לדין; עוד טוען המבקש, כי דברי הפרסומת אינם עומדים בדרישות הקבועות בדין באשר למבנה שלהם, וכן כי הודעות המסרון (SMS) כוללות משלוח של הודעת בקשת הסרה מרשימת התפוצה שלא באמצעות ״הודעת השב״, בניגוד להוראות הדין ב"כ המבקש – ב"כ המשיבה – המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | טבע תעשיות

הסדר פשרה | טבע תעשיות

הודעת סיכום על קנס והסדר פשרה מוצע לתובענה הייצוגית בית משפט מחוזי של ארצות הברית מחוז קונטיקט ת"צ – (cv-00558 (SRU הצדדים –רוכשים ומקבלים של מניות טבע ADS נ׳ טבע תעשיות Teva Pharmaceutical Industries Ltd תאריך פרסום – 23.2.2022 תקציר- נציגי הקבוצה טוענים כי הנתבעים ביצעו מצגי שווא והשמטות מהותיים בנוגע לפעילות העסקית והביצועים הפיננסיים של טבע. נציגי הקבוצה טוענים עוד כי כאשר האמת בנוגע למצגי השווא וההשמטות מצד הנתבעים הלכה ונחשפה, הוסרה האינפלציה המלאכותית ממחירי ניירות הערך של טבע, באופן שפגע בקבוצת ההסדר. ב"כ המבקש –Kasowitz Benson Torres LLP ב"כ המשיבה – Bleichmar Fonti & Auld LLP המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
תובענה ייצוגית | עיריית אופקים

תובענה ייצוגית | עיריית אופקים

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006  ת"צ – 74110-12-20 הצדדים – מר עדו קרת נ׳ עיריית אופקים תאריך פרסום – 22.2.2022 תקציר – בטענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו"ד ב"כ המשיבה – שחר שושן, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , מעריב ,
תביעה ייצוגית | תמנון

תביעה ייצוגית | תמנון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה  ת"צ – 25116-07-20 הצדדים – לנצ'נר נ' תמנון טקסטיל בע"מ תאריך פרסום – 8.3.2022 תקציר – עניינה של התובענה הייצוגית הוא בטענה כי המשיבה פרסמה מבצעים בנוגע לפריטי לבוש שונים למכירה בחנויותיה, ואולם בפועל, המחירים של הפריטים בקופה היו גבוהים יותר מהמחירים שפורסמו, הואיל והמשיבה החריגה אותם בקופה מהפרסום. ב"כ המבקש – עו"ד נריה הרואה ועו״ד דובי שנאן ב"כ המשיבה – עו"ד ישראל ליכטנשטיין המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: ישראל היום ,
הסכם פשרה | מפעלי תחנות

הסכם פשרה | מפעלי תחנות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה   ת"צ – 16344-09-21 הצדדים – קורנובסקי נ' מפעלי תחנות בע"מ תאריך פרסום – 3.3.2022 תקציר –  נטען כי סעיף ההצמדה למדד תשומות הבניה בחוזי המכר של המשיבה עם לקוחותיה, נוסח באופן פסול. הסעיף קובע כי תשלומים שישולמו למשיבה בימים 5 עד ה-15 לחודש, יוצמדו למדד עתידי, שיפורסם לאחר התשלום בפועל (ב-15 לחודש). נטען כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, יש לבטלו ולהשיב סכומים שגבתה המשיבה ביתר מחברי הקבוצה. הבקשה לאישור כללה עילות נוספות, בדיני חוזים, עוולת הרשלנות ועשיית עושר ולא במשפט. ב"כ המבקש – מיכאל פטרמן, עו״ד ב"כ המשיבה – אורי ברימר, עו״ד   המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | מוצרי מעברות

הסדר פשרה | מוצרי מעברות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ – 28116-06-19 הצדדים –  דגן נ' מוצרי מעברות בע"מ ואח' תאריך פרסום – 6.3.2022 תקציר – בבקשת האישור נטען כי המשיבות שיווקו ומכרו ארבעה מוצרים, כשעליהם הכיתוב״מחיר מיוחד״, תוך יצירת מצגי שווא של ״מכירה מיוחדת", ללא קיום דרישות הדין בעניין ושמדובר היה במחירים רגילים של המוצרים, שכן שבפועל לא משווקות במקביל פחיות בודדות הזהות לאלו שבמוצרים ועל כן אין המדובר בהטבה. ב"כ המבקשת – שרון ענבר פדלון, עו"ד טלי לופו, ב"כ המשיבות – עו״ד יעל שהם, עו"ד, יניב סטל, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , הארץ ,
הסדר פשרה | הכשרה חברה לביטוח

הסדר פשרה | הכשרה חברה לביטוח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק-דין ת"צ – 52691-05-17 הצדדים – שחר פרל נ׳ הכשרה חברה לביטוח בע״מ תאריך פרסום – 9.1.2022 תקציר – טענת המבקש, כי בפוליסות לביטוח מקיף לרכב מסחרי או לרכב שמשקלו מעל 3.5 טון, חלק מן הנזק המבוטח הוא ירידת ערך שנגרמה לכלי הרכב כתוצאה ממקרה הביטוח, אך המשיבה אינה משלמת תגמולי ביטוח בגין ירידת ערך ב"כ המבקשת – עו״ד, עידן איידן ב"כ המשיבה – עו״ד, רועי פדל המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | עיריית יקנעם

הסכם פשרה | עיריית יקנעם

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006  ת"צ – 46695-05-21 הצדדים – מר איציק ארביב נ׳ עיריית יקנעם תאריך פרסום – 9.1.2022 תקציר – בטענת המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד ב"כ המשיבה – נופר בן ארוש, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , מעריב ,