הסדר פשרה | שלמה ביטוח

ת"צ – 47659-04-18 הצדדים – מיכאל בבר נ׳ ש. שלמה חברה לביטוח בע״מ תאריך פרסום – 16.04.2021 תקציר – בטענה כי המשיבה גובה ממבוטחיה דמי אשראי בשיעור העולה על המותר ע״פ דין. ב"כ המבקש – איל גולדנברג, עו״ד ב"כ המשיבה – דני כביר, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסכם פשרה | מקס

ת"צ – 45805-01-17 הצדדים – מר גולן מועלם, מר רוני עזיז וגב' אילה עזיז נ' מקס איט פיננסים בע"מ תאריך פרסום – 28.03.21 תקציר – בטענה לפגמים בהתנהלות המשיבה בנושא הלוואות מימון לרכישת רכב באמצעות כרטיס אשראי, לרבות טענות בדבר התניית שירות בשירות והטעייה הצגת ריבית ההלוואה. ב"כ המבקש – עידו שטיינר, עו"ד בן ציון רזניק, […]

הסדר פשרה PayPal Pte Ltd |[22/10/2019]

ת"צ – 2047-05-18 הצדדים – סיון אזולאי ורפי אזולאי נ' PayPal Pte Ltd תאריך פרסום – 22.10.2019 תקציר – בקשת האישור בטענות לרכישות שהיו נקובות בשקלים חדשים אשר ביצעו ישראלים באמצעות פיי פאל (PayPal) תוך שימוש של הרוכש במסגרתן בכרטיס אשראי שקלי, ואשר המשיבה שידרה את החיוב בהן לחברת כרטיסי האשראי או לבנק כחיוב במטבע זר, כך […]

הסדר פשרה |ישראכרט בע"מ [24/09/2019]

ת"צ – 28281-03-18 הצדדים – סדן נ' ישראכרט בע"מ תאריך פרסום – 24.9.2019 תקציר – חברי הקבוצה: כל לקוחות המשיבות אשר במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור חויבו בגין עסקאות במטבע זר שבוצעו על ידם באמצעות כרטיסי חיוב של המשיבות בסכום גבוה לכאורה מהסכום שבו הלקוחות היו אמורים להיות מחויבים אילו המרת המטבע הזר שבו בוצעו העסקאות לדולר היה […]

הסדר פשרה |כאל- כרטיסי אשראי לישראל [25/09/2019]

ת"צ – 18424-02-19 הצדדים – סמואל ברקוביץ נ' חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ תאריך פרסום – 25.9.2019 תקציר – עניינה של התביעה הייצוגית הוא במועד בו מזכה כאל את לקוחותיה הנהנים מהסדר מיוחד של דחיית חיוב בגין עסקאות שבוצעו בחו"ל, בגין עסקה שבוטלה או זוכתה. לטענת המבקש: כאל מעכבת בידיה את כספי הביטול או הזיכוי ללא […]

תובענה ייצוגית |כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [26/06/2019]

ת"צ – 14406-11-16 הצדדים – דוד נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ תאריך פרסום – 26.6.2019 תקציר – עניינה של התובענה הינו בטענה, כי המשיבה לא קיימה את חובתה לפי סעיף 5(ב) לכללי הבנקאות לתת ללקוחותיה הודעה על סיום מועד ההטבה בעמלת דמי הכרטיס, שבועיים לפחות לפני סיום ההטבה, וחלף זאת שלחה להם הודעה מאוחרת, לאחר […]

הסכם פשרה |כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [27/06/2019]

ת"צ – 69315-09-16 הצדדים – חן לוי נ' חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ תאריך פרסום – 27.6.2019 תקציר – עניינה של התביעה הייצוגית הוא במועד בו מחויבים לקוחות כאל המשויכים לתוכנית חיוב חודשי בגין עסקאות שביצעו בחו"ל או משיכות מזומן בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי שברשותם. לטענת המבקש, החל ממועד כלשהו בשנת 2014, כאל שינתה את […]

תובענה ייצוגית |כלל חברה לביטוח בע"מ ותמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ [14/05/2019]

ת"צ – 25789-11-14 הצדדים – אוהד חמו נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ותמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ תאריך פרסום – 14.5.2019 תקציר – עניינה של בקשת האישור הוא מכירת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל לבעלי כרטיס אשראי של חברת ישרכארט על ידי המשיבות, כאשר נטען כי המוצר שנמכר דרך המוקדים הטלפוניים על ידי המשיבות במסגרת אותן […]

הסכם פשרה |מילגם בע"מ [16/04/2019]

ת"צ – 14177-05-18 הצדדים –אסתר מלכה אסטרייכר נ' מילגם בע"מ תאריך פרסום – 6.04.2019 תקציר – עניינה של הבקשה בפעולות נטענות של החברה בניגוד להוראות מכרז באמצעותו מפעילה את עמדות החזר המע"מ לתיירים. בגדרה של הבקשה לייצוגית טענה המבקשת כי המשיבה אינה מאפשרת לכאורה החזר מע"מ שלא החלופת מזומן, וזאת בניגוד לאמור במסמכי מכרז פומבי […]

תביעה ייצוגית |כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [13/02/2019]

ת"צ – 7972-04-17 הצדדים – ישראל הירשברג נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ תאריך פרסום – 13.2.2019 תקציר –נטען כי תנאי של כרטיס "Visa נטען" שמנפיקה כאל במטבע שקלים חדשים, והמשווק בדואר ישראל אינו עומד בתנאיו של הדין לרבות בעניין המועד האחרון למימושו ו/או קבלת החזר בגין יתרת הסכום הבלתי מנוצלת בו. ב"כ המבקש – עו"ד […]