תובענה ייצוגית |ג'יטי גט טקסי סרוויסס ישראל בע"מ [1/11/2019] – הסכמי פשרה בישראל

תובענה ייצוגית |ג'יטי גט טקסי סרוויסס ישראל בע"מ [1/11/2019]

טקסי

תובענה ייצוגית |ג'יטי גט טקסי סרוויסס ישראל בע"מ [1/11/2019]

ת"צ - 1577-11-16 הצדדים - הורוביץ אבן אוזן ושות' נ' ג'יטי גט טקסי סרוויסס ישראל בע"מ תאריך פרסום - 1/11/19 תקציר - הקבוצה: כל מי שהתקשר עם גט טקסי בהסכם של לקוח עסקי ושנגבו ממנו בעד נסיעות ליעדים שבמחירון המוסכם תשלומים הגבוהים מאלה שבמחירון המוסכם.    
Location: