תובענה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019] – הסכמי פשרה בישראל

תובענה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019]

דיסקונט2

תובענה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019]

נמסרת בזאת הודעה כי התקבלה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ הודעה על הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית שהוגשה בארה"ב נגד CITIGROPU.INC בגין גביית עמלות שלא כדין בנוגע לניירות ערך.

הצדדים - בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' CITIGROPU.INC

תאריך פרסום - 18.7.2019

Location: