תביעה ייצוגית | Petroleo Brasileiro S.A [27/03/2018] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית | Petroleo Brasileiro S.A [27/03/2018]

ניירות

תביעה ייצוגית | Petroleo Brasileiro S.A [27/03/2018]

תביעה ייצוגית בנושא ניירות ערך של משקיעים נגד Petroleo Brasileiro S.A וחלק מהחברות המסונפות שלה, הערבים, המבקרים החיצוניים והדירקטורים והמנהלים הנוכחיים והקודמים שלה הסתיימה עם הצעה לשני הסדרים.  
Location:
עיתון: הארץ