תביעה ייצוגית |קופות החולים בישראל [25/11/2018] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית |קופות החולים בישראל [25/11/2018]