תביעה ייצוגית | עיריית תל אביב יפו [22/02/2018]

 

ת"צ: 35022-10-15

הצדדים: לוין נ' עיריית תל אביב יפו

תאריך פרסום: פרסום ראשון: 29.6.17 פרסום נוסף: 22.2.18

תקציר:

התביעה הנטענת: השבת גבייה ביתר של אגרות, היטלים ותשלומי חובה, שעודכנו מכח חוק העזר לתל אביב יפו,

שנוצרה כתוצאה מאי הפחתת תעריפי תשלומי החובה בשל מדדים שליליים.

הקבוצה: כל מי שגבתה ממנו עיריית תל אביב יפו ב-24 החודשים שהסתיימו ביום 19.10.15, תשלומי חובה שהתעדכנו לפי חוק העזר הצמדה למדד ואשר היה משלם סכום נמוך יותר אילו השתנה תשלום החובה ביום הראשון בכל חודש, לפי שיעור השינוי של המדד האחרון שפורסם קודם ליום שבו עלה או ירד בפעם האחרונה תשלום החובה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי החדש.

תוצאת תמונה עבור עיריית תל אביב