תביעה ייצוגית | להבה ניהול תיקי השקעות [16/04/2018] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית | להבה ניהול תיקי השקעות [16/04/2018]

להבה

תביעה ייצוגית | להבה ניהול תיקי השקעות [16/04/2018]

פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ, ח.פ 511732877 (המבקשת 1) ובעניין להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ 513985747 (המבקשת 2) נמסרה הודעה כי ביום 16/4/18 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  בקשה לאישור הסדר על פי סעיפים 350 (א) ו-351 לחוק החברות אשר במסגרתו תועבר פעילות ניהול תיקי ההשקעות של המבקשת 2 למבקשת 1 בהתאם להסכם שנחתם בין המבקשות ביום 10/1/18.  
Location:
עיתון: מעריב
Category: