תביעה ייצוגית | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ [8/12/2017] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ [8/12/2017]

גב ים

תביעה ייצוגית | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ [8/12/2017]

ת"צ: 45681-03-17 הצדדים: זאבי נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ תאריך פרסום: 8/12/17  

תקציר:

הפרת התחייבות הכלולה בהסכמי חכירה שבין המשיבה לבין חברי הקבוצה להשתמש

בלא פחות מ- 50% מדמי היתר, שהיא גובה מהם בקשר לבקשות שלהם לערוך שינויים ותוספות בנכסים החכורים,

להשקעה בצרכים ציבוריים.

 

Location:
עיתון: כלבו חיפה