תביעה ייצוגית | די.ג'י.אי מדיה בע"מ ואח' [3/09/2018] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית | די.ג'י.אי מדיה בע"מ ואח' [3/09/2018]

די גי

תביעה ייצוגית | די.ג'י.אי מדיה בע"מ ואח' [3/09/2018]

ת"צ: 39525-03-15 הצדדים: עמרם ואח'  נ' די.ג'י. אי מדיה בע"מ ואח' תאריך פרסום: 3.9.18 תקציר: הטענה: הפרה של חוק התקשורת על ידי שליחת מסרונים (דברי פרסומת) לחברי הקבוצה. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית: הנמענים אליהם שלחו המשיבים מסרונים בניגוד לחוק התקשורת.
Location:
עיתון: גלובס , הארץ