תביעה ייצוגית |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [29/04/2019] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [29/04/2019]

בנק דיסקונט

תביעה ייצוגית |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [29/04/2019]

ת"צ - 38264-05-16

הצדדים - נתי פולינגר משרד עורכי דין נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

תאריך פרסום - 29.4.2019

תקציר - במסגרת הבקשה נטען כי לקוח של הבנק שמבקש לסגור את חשבונות בבנק, מחויב בעמלות אגב סגירת החשבון, בסכום העולה על המותר על פי דין.

Location: