תביעה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019] – הסכמי פשרה בישראל

תביעה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019]

דיסקונט

תביעה ייצוגית בארה"ב |בנק דיסקונט לישראל בע"מ [18/07/2019]

נמסרת בזאת הודעה כי התקבלה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ הודעה על הסדר פשרה שהושד בתביעה ייצוגית שהוגשת בארה"ב נגד JPM בגין גביית עמלות שלא כדין בנוגע לניירות ערך.

הצדדים -בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' JPM

תאריך פרסום - 18.7.2019

Location: