הסכם פשרה | תאגיד מי חדרה בע"מ [27/09/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | תאגיד מי חדרה בע"מ [27/09/2017]