הסכם פשרה |קולמקס פרו בע"מ [21/01/2019]

ת"צ – 12593-07-16

הצדדים – יבורסקי ואח' נ' colmex pro ltd

תאריך פרסום- 21.1.2019

תקציר – התובעים טענו כי המשיבה הטעתה ופעלה בניגוד עניינים ובאי גילוי כלפי הלקוחות לגבי אופן פעולתה ובכלל,

וגבתה עמלות שלא כדין או בניגוד להסכם.

הנתבעת חייבה את לקוחותיה בדיבידנד בעסקאות שורט, ולא שילמה דיבידנד בעסקאות לונג בניגוד לדין.

ב"כ המשיבה – עו"ד דוד ביטון