הסכם פשרה | פסיפיק

הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 63059-05-20
הצדדים –אורן קלר ואורי זוהר נ׳ פסיפיק רכב ותחבורה וקל אוטו שירותי מימון בע"מ
תאריך פרסום – 14.11.2021

תקציר – בטענה כי הוראת ההצמדה הקבועה בהסכמים לחכירת כלי רכב של המשיבות – אינה כדין. זאת מאחר שבמקרה של ירידת המדד מתחת למדד הבסיס שנקבע בהסכם, סכום התשלום החודשי לא יעודכן.

ב"כ המבקש – דורון רדעי, עו״ד ניצן גדות, עו״ד
ב"כ המשיבה – שי תמר, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון המבשר ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון