הסכם פשרה | פסיפיק רכב ותחבורה 31661-10-20

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה 

ת"צ – 31661-10-20
הצדדים – שלמה יאיר כץ נ' פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
תאריך פרסום – 11.5.2022

תקציר – בטענה כי המשיבה מטעה את צרכניה כאשר נוקבת במחיר שאינו ״המחיר הכולל״ בהסכמים עמם, כמו כן, מחייבת לקוחות שהתקשרו עמה ב"עסקאות מתמשכות" בהודעה מוקדמת בת 30 יום לפני סיום מוקדם של העסקה בניגוד לחוק אשר קובע הודעה מוקדמת של עד 3 ימי עסקים.

ב"כ המבקש – משה רוזנפלד, עו"ד
ב"כ המשיבה – אוריאל מוזס, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון