הסכם פשרה | עיריית חדרה [14/07/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | עיריית חדרה [14/07/2017]