הסכם פשרה | סלקום

הודעה על אישור הסדר פשרה

ת"צ – 42901-01-18
הצדדים – נטלי עטר נ׳ סלקום ישראל בע"מ
תאריך פרסום – 03.10.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה לא דאגה לשלוח מסרונים לכל מנוייה, המדווחים על שינוי תעריף בתכנית, זאת 21 ימים לפני שינוי התעריף. עוד נטען כי תוכן המסרונים שכן נשלח למנויים הסלולר ברור.

ב"כ המבקש – עו"ד אבישי פלדמן, עו"ד ניצן רובינשטיין
ב"כ המשיבה –  חניטל בלינסון- נבון, עו"ד ליאור גלברד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון