הסכם פשרה | סלקום ישראל בע"מ [06/07/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | סלקום ישראל בע"מ [06/07/2017]