הסכם פשרה | מי חדרה בע"מ [29/06/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | מי חדרה בע"מ [29/06/2017]