הסכם פשרה |מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ [28/08/2019] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה |מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ [28/08/2019]

מגדל

הסכם פשרה |מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ [28/08/2019]

ת"צ - 17365-01-16

הצדדים - בן סימון נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה

תאריך פרסום - 28.8.2019

תקציר - עניינה של התובענה ושל הבקשה לאישורה כייצוגית, בטענה בקשר לאי-מתן הודעות כדין לעמיתים בגין העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונותיהם.

ב"כ התובע - עו"ד גלית דליות

ב"כ המשיבה - עו"ד ברק טל, יגאל ארנון ושות'

Location: