הסכם פשרה | חברת לנדמארק גרופ בע"מ [10/05/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | חברת לנדמארק גרופ בע"מ [10/05/2017]

Image

הסכם פשרה | חברת לנדמארק גרופ בע"מ [10/05/2017]

ת"צ: 14144-05-09 הצדדים: רוכשי ניירות הערך של חברת לנדמארק גרופ בע"מ נ' החברה, נושאי המשרה בחברה וכנגד החתמים שהשתתפו בהנפקת ניירות ערך תאריך פרסום: 10/05/17

Location: