הסכם פשרה | זבידה [12/09/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | זבידה [12/09/2017]