הסכם פשרה | וואלה טורס

ת"צ – 17721-09-20
הצדדים – גב' תכלת קובצ'י רבינוביץ לבין וואלה טורס בע"מ
תאריך פרסום – 14.06.2021

תקציר – עילות התובענה בהפרת הוראות חוק שירות התעופה בכך שהמשיבה חייבה את נוסעיה, אשר טיסתם בוטלה בעקבות משבר הקורונה, דמי טיפול או קיזוז

ב"כ המבקש – עמית לוין, עו"ד
ב"כ המשיבה – מיכל אפרת אלפרין, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון