הסכם פשרה | הראל חברה לביטוח בע"מ [25/07/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | הראל חברה לביטוח בע"מ [25/07/2017]