הסכם פשרה | הוט-מערכות תקשורת בע"מ והוט טלקום [18/10/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | הוט-מערכות תקשורת בע"מ והוט טלקום [18/10/2017]