הסכם פשרה | הוט מובייל בע"מ [15/06/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | הוט מובייל בע"מ [15/06/2017]