הסכם פשרה | גן שמואל מזון בע"מ [05/06/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | גן שמואל מזון בע"מ [05/06/2017]