הסכם פשרה | בנק לאומי

ת"צ –  62687-09-17
הצדדים – חריש ואח׳ נ׳ בנק לאומי לישראל בע״מ
תאריך פרסום – 09.06.2021

תקציר – בטענה כי בגין ״פעולה ע״י פקיד המבוצעת בחשבון עו״ש ע״י צד ג׳ הבנק גובה עמלה במזומן מצד ג׳ וזאת שלא כדין, בנוסף, בגין אותה פעולה גובה עמלה נוספת ״פעולה בערוץ ישיר״ מחשבון הבנק בו בוצעה הפעולה, ום זאת שלא כדין. המבקשות טוענות שכתוצאה מכך הבנק גובה שתי עמלות בגין שירות אחד, בניגוד להוראות התעריפון המלא.

ב"כ המבקש – שפיק רפול, עו״ד
ב"כ המשיבה – שרון לובצקי-הס, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון