הסכם פשרה | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ [2/10/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ [2/10/2017]