הסכם פשרה | אל-על 54661-02-19

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות

ת"צ – 54661-02-19
הצדדים – גב׳ אלמוג לב נ׳ מדינת ישראל ואל-על
תאריך פרסום – 27.4.2022

תקציר – בטענה כי העובדים בתפקיד ע. קב״ט אשר הועסקו אצל המשיבה והתפטרו מעבודתם בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות עליה חתמו עם תחילת עבודתם, חוייבו לשלם על תקופת הכשרתם

ב"כ המבקשת – קלעי-רוזן ושות'
ב"כ המשיבות –  עוה"ד אוהד גלעדי ורוני איטח גנט, עוה״ד דניאל פסי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון