הסכם פשרה | אלגד פיצה בע"מ – פרסום שני [6/09/2017] – הסכמי פשרה בישראל

הסכם פשרה | אלגד פיצה בע"מ – פרסום שני [6/09/2017]