הסדר פשרה | מדינת ישראל- משרד המשפטים [16/12/2019]

ת"צ – 65673-05-18

הצדדים – עדיאל עזרא נ' מדינת ישראל- משרד המשפטים
תאריך פרסום – 16/12/2019

תקציר – הטענה כי בעבור הזמנת עיון של תיקי בית משותף הכוללים בתוכם מספר צווים שניתנו על ידי המפקח על רישום מקרקעין, גובה המשיבה אגרת עיון בגין כל אחד מתיקי הבית המשותף הנמסרים למבקש, היא לטעתו אגרה ביתר, בחוסר סמכות, בניגוד לפרשום הראויה של תקנה 2 וסעיף 7 לתוספת לתקנות מקרקעין.

ב"כ המבקש: עו"ד תומר וסרמן
ב"כ המשיבה: פרקליטות חיפה