הסדר פשרה | יינות ביתן

ת"צ – 3889-01-18
הצדדים – ניסנבוים נ׳ יינות ביתן בע״מ
תאריך פרסום – 31.05.2021

תקציר – לטענת המבקש, המשיבה לא סימנה את מוצריה ואת המחיר ליחידת מידה של מוצריה בהתאם לדין וכך מנעה מהצרכן להשוות מחירים בין מוצרים דומים. לטענת המבקש הדבר מקשה על קבלת החלטה מושכלת, כדאית וחסכונית מבחינה כלכלית.

ב"כ המבקש – חן שטיין ו/או ליאת שטיין עו״ד
ב"כ המשיבה – קובי בר און עו״ד

המודעה פורסמה  בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון