הסדר פשרה |בנק מזרחי טפחות בע"מ [24/11/2019]

ת"צ – 2959-01-19

הצדדים – אביב נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

תאריך פרסום – 24/11/19

תקציר – עילה מכוח סעיף 9י לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) וכן הפרת חוזה.

הקבוצה: כל לקוחות הבנק שחויבו בעמלה בגין הודעה ראשונה בדבר פיגור בתשלום או יתרה חריגה, כל זאת החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור ועד מועד אישור התביעה כייצוגית.

התובעת המייצגת: גב' קרן אביב

באי כוח הקבוצה: עו"ד גיל רון ועו"ד אהרן רבינוביץ' ממשרד גיל רון, קינן ושות', עורכי דין.