אישור תובענה ייצוגית| כ.נ מחסני השוק בע"מ [03/02/2019] – הסכמי פשרה בישראל

אישור תובענה ייצוגית| כ.נ מחסני השוק בע"מ [03/02/2019]

מחסני השוק

אישור תובענה ייצוגית| כ.נ מחסני השוק בע"מ [03/02/2019]

ת"צ - 31998-04-18 הצדדים – מיכאל קונובסקי נ' כ.נ מחסני השוק בע"מ תאריך פרסום - 03.02.2019 תקציר - נטען כי הרשת לא רשמה מחיר סופיים על גבי קופסאות הסיגריות בהתאם לחובה בדין. ב"כ התובע המייצג - עו"ד דוד מיזרחי, ב"כ המשיבה- עו"ד איתי בסיס
Location: